Karate

Wat is karate.

k_karateKarate betekent lege (Kara) hand (te), met andere woorden: het is een manier om zich te leren verdedigen zonder wapens. Vuisten, handen, ellebogen, knieën, voeten worden doeltreffend ingezet om zich te verdedigen.

Karate is echter meer dan een manier om zich te verdedigen: het is ook lichaams-cultuur. Hiermee wordt bedoeld dat de spieren gelijkmatig ontwikkeld worden, dat men een meer dan gemiddelde lenigheid heeft en een overeenkomstig reactie-vermogen ontwikkelt.

Pedagogen zijn het er ook over eens dat karate een uitstekend middel is om de persoonlijkheid te ontwikkelen zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht.

Kihon – Kumite – Kata.

Kihon (De techniektraining):
 Om een goede karateka te kunnen worden, moet men de technieken tot in de perfectie trainen. Dikwijls vinden beginnelingen het leren van de basistechnieken vervelend en overbodig. Zonder deze basistraining is het echter onmogelijk de sterke standen, afweren, stoten en trappen te krijgen die nodig zijn voor de training met partner. Tijdens de kihon wordt het karakter, het concentratie- en het uithoudingsvermogen gesterkt.

Kumite (partnertraining):
 Tijdens de training met partner worden de getrainde basistechnieken in praktijk gebracht. Andere aspecten worden nu belangrijk, zoals: timing, tactiek, gevechtsinzicht, schijnbewegingen en … controle.

Kata (stijloefeningen):
 Onder kata verstaan wij een reeks bewegingen uitgevoerd tegen 4 tot 8 denkbeeldige tegenstanders, die uit verschillende richtingen aanvallen. In het Shotokan Karate-Do zijn er 26 officiële kata’s, die hoofdzakelijk bestaan uit arm- en beentechnieken, lichaamswendingen en –verplaatsingen. De kata’s vormen als het ware het woordenboek van karate, omdat alle technieken erin voorkomen. Ze zijn daarom ook niet weg te denken uit het moderne karate.